Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας

Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας

–Πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα (κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας σε βιβλία, τραγούδια, ποιήματα κ.λ.π., σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών περί κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων)

 

Τραπεζικό Δίκαιο 

Ρυθμίσεις δανείων, προσφυγή στην δικαιοσύνη εφόσον υπάρξουν αθέμιτες πρακτικές των τραπεζικών εταιριών

Scroll to top