Ποινικό Δίκαιο

Ποινικό δίκαιο

  • Σύνταξη Μηνύσεων/Εγκλήσεων & Υπομνημάτων
  • Εκπροσώπηση εντολέων ενώπιον Εισαγγελικών/Ανακριτικών Αρχών και Ποινικών Δικαστηρίων σχετικά με εγκλήματα του κοινού ποινικού κώδικα (όπως σωματικές βλάβες,  κλοπές, φθορές ξένης ιδιοκτησίας, εξύβριση, δυσφήμιση, απειλή, κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα  κ.λ.π.) καθώς και εγκλήματα ειδικών ποινικών νόμων ( όπως Νόμος περί λαθρεμπορίας, τελωνειακές παραβάσεις, φορολογικά εγκλήματα κ.λ.π.)

 

Διαμεσολάβηση

– Παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, επιδεκτικές διαμεσολάβησης (ενδεικτικά στην περίπτωση επικοινωνίας διαζευγμένων γονέων με τα τέκνα τους, σε περίπτωση καθορισμού διατροφής κ.λ.π.)

Scroll to top